zdrowe oczy
ZABIEGI
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
LASER i INIEKCJE
LECZENIE SIATKÓWKI
OCT
DIAGNOSTYKA SIATKÓWKI
I JASKRY
Zachęcamy Państwa do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej oraz zapoznania się z naszą bieżącą ofertą.


czytaj więcej >>
Promieniowanie laserowe wykorzystywane jest do leczenia wybranych schorzeń narządu wzroku. W niektórych przypadkach laseroterapia jest najskuteczniejszą metodą terapeutyczną, lepszą niż farmakologia lub chirurgia.czytaj więcej >>
OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) - nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania tkanek oka jak: siatkówka, nerw wzrokowy czy rogówka.

PACJENT OTRZYMUJE WYDRUK Z OPISEM.


czytaj więcej >>

tel. (12) 422 55 96 od 10.00 - 20.00


Dokumenty zwišzane z dotacjami unijnymi
więcej informacji w zakładce Kontakt