zdrowe oczy


CHOROBY OCZU

AMD Zwyrodnienie plamki
CUKRZYCA
JASKRA
KOMPUTEROWE OKO
ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI
RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW
ZAĆMA
ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
WADY WZROKU

DOLEGLIWOŚCI

POGORSZENIE WIDZENIA
CZERWONE OKO
BÓL OKA
MĘTY (MUSZKI) PRZED OCZAMI
BŁYSKI PRZED OCZAMI
KRZYWIENIE OBRAZU (Metamorfopsje)


 

Błyski przed okiem
Dolegliwości o typie błysków, snopów iskier, błyskawic widzianych przed okiem mogą często być manifestacją poważnych chorób okulistycznych i powinny skłonić pacjenta do natychmiastowej wizyty u okulisty.

PRZYCZYNY
1. odwarstwienie siatkówki
2. tylne odłączenie ciała szklistego
2. migrena

Najpoważniejszą w konsekwencjach chorobą, w której jednym z objawów są błyski jest przedarciowe odwarstwienie siatkówki. Przez powstały otwór ciecz szklista przenika między warstwy siatkówki i odciąga ją od jej podstawy. Takie zakłócenia pobudzają światłoczułe komórki nerwowe do wysyłania impulsów, co odbierane jest jako błyski.

LECZENIE ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI
Należy natychmiast zgłosić się do okulisty
Odłączenie tylne ciała szklistego(PVD) jest niegroźnym schorzeniem dotykającym większość osób po 60 r. ż. Ciało szkliste mające połączenie z siatkówką podlega obkurczaniu ,pociąga ją i pobudza fotoreceptory.

LECZENIE PVD
Schorzenie to wymaga jedynie obserwacji .

Migrena to schorzenie o podłożu naczyniowym. Często towarzyszą jej dolegliwości okulistyczne ( zwane aurą) pod postacią: błysków, ubytków w polu widzenia i mętów.